Offerte brand huurder

Actiecode (blanco laten indien geen actiecode)

1. Gegevens verzekeringsnemer

Naam - voornaam

Geboortedatum dd/mm/jjjj

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon

E-mail adres

2. Ligging risico

Adres

Postcode en plaatsnaam

Aard (woning, appartement)

Maandelijkse huurprijs

Alarmsysteem aanwezig ja/neen

Alarmsysteem verbonden met alarmcentrale ja/neen

Totale oppervlakte: aantal m2

3. Gewenste dekkingen

Gebouw: ja/neen

Inhoud: te verzekeren kapitaal (minimum 25.000 €)

Diefstal: ja/neen

Rechtsbijstand woning: ja/neen

Opmerkingen: