Klachten

Mocht je om één of andere reden ontevreden zijn over onze werking of deze van de verzekeringsmaatschappij, dan kan je beroep doen op onze interne klachtenbehandeling door middel van een eenvoudige melding:

Bel: +32 (0)3 322 66 07

of mail: INFO@IGRO.BE

Al deze klachten worden speciaal opgevolgd in een logboek en behandeld.   Wanneer het antwoord van je klacht je niet volledig tevreden stelt, dan heb je het recht om een beroep te doen op de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: +32 (0)2 547 58 71 – www.ombudsman.as).